نوع معامله
خريد و فروش
رهن کامل
رهن و اجاره
اجاره کامل
پيش فروش
معاوضه
مشارکت در ساخت
همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن کامل
شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 94 متر تهران داراباد
رهن آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه دوم در 9 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي نوساز ،آيفو ...
2 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 170 متر تهران دولت
رهن آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفو ...
3 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 80 متر تهران جنت آباد
رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله تخفيف ، ...
4 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 100 متر تهران ستارخان
رهن آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ،آ ...
5 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 150 متر تهران نياوران
رهن آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 20 ساله بيواس ...
6 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 110 متر تهران سعادت آباد
رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در 17 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله ،آيف ...
7 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 60 متر تهران شهران
رهن آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه همكف در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفو ...
8 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 120 متر تهران جنت آباد
رهن آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول در 2 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 22 ساله
9 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 112 متر تهران گلشهر
رهن آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 5 سال ...
10 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 60 متر تهران اشرفي اصفهاني
رهن آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر سه سانت 12 سال ...
11 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 55 متر تهران شهرزيبا
رهن آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 9 ساله يا قيمت ...
12 - 1393/05/06 - رهن آپارتمان 91 متر تهران سعادت آباد
رهن آپارتمان 2 خوابه 91 متر زیربنا طبقه همكف در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 12 ساله بازسا ...
13 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 245 متر تهران فرمانيه
رهن آپارتمان 4 خوابه 245 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و م ...
14 - 1393/05/05 - رهن دفتر كار 45 متر تهران چهارراه قصر
رهن دفتر كار 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه و نمای سنگ 7 ساله سانترال ،آيفون تصويري
15 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 210 متر تهران اقدسيه
رهن آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سيمان 18 سال ...
16 - 1393/05/05 - رهن دفتر كار 140 متر تهران توحيد
خانه رهن دفتر كار 4 خوابه بازسازي-يا قيمت 3/500م +40م پيش
17 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 90 متر تهران شهران
رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای آجر 18 ساله ب ...
18 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 170 متر تهران توحيد
رهن آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر سه سانت 37 ...
19 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 80 متر تهران شهرك غرب
رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله ،آيفون ...
20 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 70 متر تهران بلوارفردوس
رهن آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 5 ساله 09354 ...
21 - 1393/05/05 - رهن دفتر كار 130 متر تهران پارك ملت
رهن دفتر كار 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه و نمای شيشه نوساز لابي قيمت متري 150هزا ...
22 - 1393/05/05 - رهن دفتر كار 105 متر تهران پارك ملت
رهن دفتر كار 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه نيمه مبله و نمای شيشه نوسا ...
23 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 60 متر تهران ظفر
رهن آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 7 ساله
24 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 130 متر تهران الهيه
رهن آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه 1/2 ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 12 ساله نقاشي - به مجرد ...
25 - 1393/05/05 - رهن دفتر كار 135 متر تهران پونك
رهن دفتر كار 1 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه و نمای سنگ نوساز ،آيفون تصويري ،درب ...
26 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 65 متر تهران جنت آباد
رهن آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 8 ساله ،آيفون ...
27 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 65 متر تهران جنت آباد
رهن آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 16 ساله
28 - 1393/05/05 - رهن دفتر كار 71 متر تهران سعادت آباد
رهن دفتر كار 2 خوابه 71 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آلومينيوم نوساز ق ...
29 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 85 متر تهران اشرفي اصفهاني
رهن آپارتمان 3 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه ست و نمای سنگ نوساز ،آيفون ت ...
30 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 85 متر تهران اشرفي اصفهاني
رهن آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفون ...
31 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 80 متر تهران تهران ويلآ
رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه نيمه اپن و نمای سنگ 20 ساله قي ...
32 - 1393/05/05 - رهن آپارتمان 80 متر تهران تهران ويلآ
رهن آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 20 ساله قيمت ...
33 - 1393/05/04 - رهن دفتر كار 250 متر تهران ستارخان
خانه رهن دفتر كار 3 خوابه مهد و مدرسه نباشد - بازسازي
34 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 70 متر تهران سعادت آباد
رهن آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 9 ساله ،آيف ...
35 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 42 متر تهران شهران
رهن آپارتمان 1 خوابه 42 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 2 ساله ،آيفو ...
36 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 110 متر تهران جنت آباد
رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله ،آي ...
37 - 1393/05/04 - رهن خانه 64 متر تهران وحيديه
رهن خانه 2 خوابه 64 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوساز
38 - 1393/05/04 - رهن دفتر كار 75 متر تهران جنت آباد
رهن دفتر كار 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای آلومينيوم 10 ...
39 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 105 متر تهران پونك
رهن آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 2 ساله 2پار ...
40 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 171 متر تهران گيشا
رهن آپارتمان 3 خوابه 171 متر زیربنا طبقه سوم و نمای سنگ 30 ساله ارسال مجدد به علت كاهش قيمت
41 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 70 متر تهران بلوارفردوس
رهن آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله حتي م ...
42 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 84 متر تهران پونك
رهن آپارتمان 2 خوابه 84 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 13 ساله دوربين ...
43 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 70 متر تهران جنت آباد
رهن آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله ،آيفون ...
44 - 1393/05/04 - رهن آپارتمان 64 متر تهران باغ فيض
رهن آپارتمان 2 خوابه 64 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله ،آيفو ...
45 - 1393/05/02 - رهن کامل یک واحد آپارتمان 64 متری
با سلام یک واحد آپارتمان 64 متری، دو خوابه لوکس با کلیه امکانات با پارکینگ و انباری و آسانسور ب ...
46 - 1393/05/01 - رهن آپارتمان 45 متر تهران تجريش
رهن آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 15 ساله
47 - 1393/05/01 - رهن آپارتمان 200 متر تهران تجريش
رهن آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ 30 ساله ...
48 - 1393/05/01 - رهن آپارتمان 105 متر تهران قيطريه
رهن آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و م ...
49 - 1393/05/01 - رهن آپارتمان 74 متر تهران بلوارفردوس
رهن آپارتمان 2 خوابه 74 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 2 ساله ،آيفون ...
50 - 1393/05/01 - رهن آپارتمان 78 متر تهران بلوارفردوس
رهن آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيف ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -