خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن کامل


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 117 متر تهران دولت

رهن آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله ،آيف ...
2 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران شهران

رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 12 ساله ،آيفو ...
3 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 116 متر تهران پونك

رهن آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله ،آيف ...
4 - 1393/09/04 -

رهن دفتر كار 115 متر تهران فاطمي

رهن دفتر كار 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه هشتم در 10 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ 25 سال ...
5 - 1393/09/04 -

رهن دفتر كار 175 متر تهران توحيد

خانه رهن دفتر كار 1 خوابه 1000 متر زمین بازسازي-داراي سالن
6 - 1393/09/04 -

رهن دفتر كار 85 متر تهران تهران ويلآ

خانه رهن دفتر كار 5 خوابه بازسازي شده-اداري مسكوني- ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
7 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 140 متر تهران ظفر

رهن آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفو ...
8 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 155 متر تهران اقدسيه

رهن آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 15 ساله قاب ...
9 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران گيشا

رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 1 ساله ،آيفون ...
10 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 60 متر تهران شاهين شمالي

رهن آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيف ...
11 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 90 متر تهران گيشا

رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفو ...
12 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 55 متر تهران گيشا

رهن آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه 2/4/5 در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيف ...
13 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 150 متر تهران سعادت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه 1/2/3 در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله قيم ...
14 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 140 متر تهران قيطريه

رهن آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 8 ساله داراي ...
15 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 200 متر تهران يوسف اباد

رهن آپارتمان 4 خوابه 200 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ 30 ساله ...
16 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 162 متر تهران سيدخندان

خانه رهن آپارتمان نقاشي
17 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 210 متر تهران ستارخان

خانه رهن آپارتمان 3 خوابه
18 - 1393/09/04 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران اشرفي اصفهاني

رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف در 2 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 11 ساله ،آي ...
19 - 1393/09/03 -

رهن مغازه 76 متر تهران آيت الله كاشاني

رهن مغازه 76 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3-
20 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 158 متر تهران پارك ساعي

رهن آپارتمان 2 خوابه 158 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 40 ساله ،آيف ...
21 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 120 متر تهران پاسداران

رهن آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه 2/4 در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفو ...
22 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 90 متر تهران پونك

رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله تخفيف ...
23 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 135 متر تهران سعادت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 1 ساله متري ...
24 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران شهران

رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز همكار ...
25 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 74 متر تهران شهرك غرب

رهن آپارتمان 1 خوابه 74 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 16 ساله ،آيف ...
26 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 88 متر تهران جنت آباد

رهن آپارتمان 1 خوابه 88 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 3 ساله دوربين ...
27 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 150 متر تهران جنت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ،آيف ...
28 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 135 متر تهران سعادت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 1 ساله متري ...
29 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران شهران

رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز همكار ...
30 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 90 متر تهران عباس آبادبهشتي

رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 3 ساله چ ،آيفو ...
31 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 110 متر تهران قيطريه

رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله ،آيف ...
32 - 1393/09/03 -

رهن دفتر كار 102 متر تهران سهروردي

رهن دفتر كار 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله ،آيف ...
33 - 1393/09/03 -

رهن مغازه 76 متر تهران آيت الله كاشاني

رهن مغازه 76 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3-
34 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 170 متر تهران قيطريه

رهن آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه جهارم در 8 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و ...
35 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 158 متر تهران پارك ساعي

رهن آپارتمان 2 خوابه 158 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 40 ساله ،آيف ...
36 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 150 متر تهران جنت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ،آيف ...
37 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 90 متر تهران پونك

رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله تخفيف ...
38 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 135 متر تهران سعادت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 1 ساله متري ...
39 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران شهران

رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز همكار ...
40 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 74 متر تهران شهرك غرب

رهن آپارتمان 1 خوابه 74 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 16 ساله ،آيف ...
41 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 88 متر تهران جنت آباد

رهن آپارتمان 1 خوابه 88 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 3 ساله دوربين ...
42 - 1393/09/03 -

رهن آپارتمان 42 مترنوساز

آپارتمان ۴۲ متری نوساز در 4 طبقه واقع در طبقه 3

کف سرامیک - انباری - آسانسور - کابینت MDF ...
43 - 1393/09/02 -

رهن دفتر كار 150 متر تهران ده ونك

رهن دفتر كار 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز مسكوني ...
44 - 1393/09/02 -

رهن آپارتمان 96 متر تهران داراباد

رهن آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفون ...
45 - 1393/09/02 -

رهن آپارتمان 78 متر تهران پونك

رهن آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 12 ساله بازس ...
46 - 1393/09/02 -

رهن آپارتمان 130 متر تهران جنت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 4 ساله ،آيفو ...
47 - 1393/09/02 -

رهن آپارتمان 120 متر تهران اوين

رهن آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه ششم در 8 طبقه و نمای سنگ و آجر جکوزی ، و مجهز به سون ...
48 - 1393/09/02 -

رهن آپارتمان 110 متر تهران اوين

رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در 8 طبقه ، آشپزخانه ست و نمای سنگ و آجر جکوزی ، ...
49 - 1393/09/02 -

رهن آپارتمان 160 متر تهران اوين

رهن آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه جهارم در 8 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ و آجر جکوز ...
50 - 1393/09/02 -

رهن آپارتمان 135 متر تهران سعادت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه 13 در 13 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي نوساز ،آيف ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -