خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن کامل


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 115 متر تهران سهروردي

رهن آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه 3/4 در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 2 ساله قيمت ط ...
2 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 110 متر تهران فاطمي

رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ،آيف ...
3 - 1393/08/07 -

رهن دفتر كار 85 متر تهران سعادت آباد

رهن دفتر كار 3 خوابه 85 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه و نمای سنگ 11 ساله كاغذ ديواري
4 - 1393/08/07 -

رهن مغازه 90 متر تهران شهران

رهن مغازه 90 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3
5 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 115 متر تهران كامرانيه

رهن آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفو ...
6 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 125 متر تهران دروس

رهن آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله نقاشي ...
7 - 1393/08/07 -

رهن دفتر كار 85 متر تهران شهرك غرب

رهن دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی نوساز ،آيفون تصويري ،درب ...
8 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 185 متر تهران اقدسيه

رهن آپارتمان 4 خوابه 185 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله كلا 3و ...
9 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 60 متر تهران پاسداران

رهن آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 10 ساله مبله- ...
10 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 66 متر تهران يوسف اباد

رهن آپارتمان 1 خوابه 66 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ سيمان 27 ساله ...
11 - 1393/08/07 -

رهن دفتر كار 45 متر تهران زعفرانيه

رهن دفتر كار 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه و نمای سنگ 25 ساله سرايداري
12 - 1393/08/07 -

رهن مغازه 22 متر تهران شهرك غرب

رهن مغازه 22 متر زیربنا طبقه اول نوساز واحدتي 44
13 - 1393/08/07 -

رهن مغازه 16 متر تهران صادقيه

رهن مغازه 16 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4
14 - 1393/08/07 -

رهن مغازه 17 متر تهران پيامبر

رهن مغازه 17 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/5- ملكيت و سرقفلي-
15 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 130 متر تهران سردارجنگل

رهن آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله ،آيفو ...
16 - 1393/08/07 -

رهن آپارتمان 127 متر تهران جنت آباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله خ نيلو ...
17 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران پونك

رهن آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 15 ساله اجاره ...
18 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 155 متر تهران گيشا

رهن آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله ،آيف ...
19 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 76 متر تهران بلوارفردوس

رهن آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله بازس ...
20 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 76 متر تهران بلوارفردوس

رهن آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله بازس ...
21 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 92 متر تهران شهران

رهن آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله 2نبش
22 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 60 متر تهران ستارخان

رهن آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله
23 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 155 متر تهران گيشا

رهن آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله ،آيف ...
24 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 60 متر تهران ستارخان

رهن آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله
25 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران پونك

رهن آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 15 ساله اجاره ...
26 - 1393/08/06 -

رهن آپارتمان 92 متر تهران شهران

رهن آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله 2نبش
27 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 70 متر تهران لارستان

رهن آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 4 ساله ،آيف ...
28 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 175 متر تهران فرمانيه

رهن آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و م ...
29 - 1393/08/05 -

رهن دفتر كار 130 متر تهران سعادت آباد

رهن دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه 3/4 در 8 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفو ...
30 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 225 متر تهران يوسف اباد

رهن آپارتمان 3 خوابه 225 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 20 ساله بازسا ...
31 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 55 متر تهران شهران

رهن آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 9 ساله بازسا ...
32 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 75 متر تهران شهرك غرب

رهن آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه همكف در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 9 ساله گرما ...
33 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 85 متر تهران صادقيه

رهن آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفون ...
34 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 75 متر تهران شهرزيبا

رهن آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز اجاره ب ...
35 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران سردارجنگل

رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله بيواسط ...
36 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 135 متر تهران ميرداماد

رهن آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ و آجر نوساز ...
37 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 85 متر تهران سيدخندان

رهن آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه جهارم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر سه سانت 12 س ...
38 - 1393/08/05 -

رهن دفتر كار 175 متر تهران پارك ملت

رهن دفتر كار 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه و نمای سنگ 7 ساله مبله ،آيفون تصويري
39 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 75 متر تهران شهيدعراقي شمالي

رهن آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز نيم طبق ...
40 - 1393/08/05 -

رهن آپارتمان 105 متر تهران مرزداران

رهن آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 5 ساله ،آيفو ...
41 - 1393/08/04 -

رهن دفتر كار 129 متر تهران ونك

خانه رهن دفتر كار 6 خوابه بازسازي-تخفيف ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
42 - 1393/08/04 -

رهن آپارتمان 80 متر تهران زعفرانيه

رهن آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی نوساز ،آيفون تصويري ،درب ...
43 - 1393/08/04 -

رهن دفتر كار 98 متر تهران ستارخان

خانه رهن دفتر كار 3 خوابه ،آيفون تصويري
44 - 1393/08/04 -

رهن آپارتمان 75 متر تهران دركه

رهن آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه همكف در 9 طبقه ، آشپزخانه چوبی نوساز ،آيفون تصويري ،در ...
45 - 1393/08/04 -

رهن آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا

رهن آپارتمان 2 خوابه 300 متر زمین 90 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه نيمه مبله و نما ...
46 - 1393/08/04 -

رهن آپارتمان 85 متر تهران جردن آفريقا

رهن آپارتمان 2 خوابه 300 متر زمین 85 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه و نمای سنگ نوساز قيمت 90مت ...
47 - 1393/08/04 -

رهن آپارتمان 84 متر تهران بلوارفردوس

رهن آپارتمان 2 خوابه 84 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی12 ساله ،درب ريموت
48 - 1393/08/04 -

رهن دفتر كار 135 متر تهران همت غرب

رهن دفتر كار 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه همكف در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله ،آيف ...
49 - 1393/08/04 -

رهن آپارتمان 240 متر تهران زعفرانيه

رهن آپارتمان 3 خوابه 240 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و م ...
50 - 1393/08/04 -

رهن آپارتمان 110 متر تهران دزاشيب

رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 5 ساله ،آيفو ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -