خريد و فروش, رهن کامل, رهن و اجاره, اجاره کامل, پيش فروش, معاوضه, مشارکت در ساخت

املاک مشاورين، خريد و فروش ملک، فروش آپارتمان، فروش زمين ، خانه کلنگي ، آژانس مسکن ، آژانس املاک ، ويلا ، ويلايي ، املاک تجاري ، مسکن ، خانه ، ملک ، خريد و فروش ملک ، خريد آپارتمان ، خريد زمين ، خريد ملک ، بانک اطلاعات املاک ، ملک تجاري ،

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارداينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن و اجاره
شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1
- 1393/02/03 - اجاره مغازه 80 متر تهران طرشت
اجاره مغازه 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف و نمای شيشه نوساز با وسايل جواز دائمي سوپر مارکت،آب ...
2
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 108 متر تهران كارگر شمالي2
اجاره آپارتمان 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر3سانت ...
3
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 43 متر تهران آزادي2
اجاره آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر نوسا ...
4
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 115 متر تهران بني هاشم
اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه همكف در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 27 ...
5
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 62 متر تهران تهرانپارس
اجاره آپارتمان 2 خوابه 62 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 2 س ...
6
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 50 متر تهران گرگان
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه دوم در 1 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF نوساز بازسازي شده
7
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 130 متر تهران لشكرك
اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
8
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 58 متر تهران گيشا
اجاره آپارتمان 2 خوابه 58 متر زیربنا طبقه ششم در 7 طبقه ، آشپزخانه فلزي و نمای سنگ 20 ساله قابل ...
9
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 120 متر تهران نيروي هوايي
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 15 س ...
10
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 120 متر تهران سوهانك
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
11
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 135 متر تهران شيان
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نو ...
12
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 135 متر تهران شمس آباد
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
13
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 180 متر تهران ستارخان
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 5 س ...
14
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 120 متر تهران ستارخان
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلزي و نمای سنگ نو ...
15
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 170 متر تهران نيروي هوايي
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
16
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 55 متر تهران دماوند2
اجاره آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی و نمای سنگ 3 ساله اطلاعات دقيق ...
17
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 280 متر تهران شريعتي7
اجاره آپارتمان 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 15 س ...
18
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 91 متر تهران ستارخان
اجاره آپارتمان 2 خوابه 91 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 7 سال ...
19
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 83 متر تهران خواجه نظام الملك
اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر 12 ...
20
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 64 متر تهران دريان نو
اجاره آپارتمان 2 خوابه 64 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 14 ...
21
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 82 متر تهران مجيديه شمالي
اجاره آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 ...
22
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 180 متر تهران نيروي هوايي
اجاره آپارتمان 4 خوابه 180 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 15 س ...
23
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 90 متر تهران پيچ شميران
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوسا ...
24
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 75 متر تهران نارمك
اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوسا ...
25
- 1393/02/03 - اجاره دفتر كار 110 متر تهران ستارخان
اجاره دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول3 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر 12 ساله بازسازي ...
26
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 145 متر تهران شمس آباد
اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
27
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 72 متر تهران نارمك
اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 سا ...
28
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 90 متر تهران تهرانپارس
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 سا ...
29
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 85 متر تهران نيروي دريايي
اجاره آپارتمان 3 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 25 سا ...
30
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 82 متر تهران مجيديه شمالي
اجاره آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 ...
31
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 180 متر تهران نيروي هوايي
اجاره آپارتمان 4 خوابه 180 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 15 س ...
32
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 90 متر تهران پيچ شميران
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوسا ...
33
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 75 متر تهران نارمك
اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوسا ...
34
- 1393/02/03 - اجاره دفتر كار 110 متر تهران ستارخان
اجاره دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول3 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر 12 ساله بازسازي ...
35
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 145 متر تهران شمس آباد
اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
36
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 72 متر تهران نارمك
اجاره آپارتمان 2 خوابه 72 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 سا ...
37
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 90 متر تهران تهرانپارس
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 سا ...
38
- 1393/02/03 - اجاره آپارتمان 85 متر تهران نيروي دريايي
اجاره آپارتمان 3 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 25 سا ...
39
- 1393/02/03 - اجاره مغازه 80 متر تهران طرشت
اجاره مغازه 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف و نمای شيشه نوساز با وسايل جواز دائمي سوپر مارکت،آب ...
40
- 1393/02/02 - اجاره آپارتمان 70 متری در نیروهوایی
فوری تماس تا یک هفته قابل تبدیل
41
- 1393/02/01 - آپارتمان 120 متری مبله شیک محمودیه
اجاره مبله آپارتمانی شیک مبله در بهترین فرعی محمودیه دسترسی عالی ط ...
42
- 1393/01/31 - اجاره اپارتمان 160 متری بعلت مسافرت زیر قیمت
آپارتمان 160 متری در نیاوران،طبقه سوم و دوم ،واقع در مجتمع مسکونی 4 طبقه تک واحده ،کف سنگ 2، خوابه ...
43
- 1393/01/31 - اجاره دفتر كار 55 متر تهران زرتشت
اجاره دفتر كار 11 خوابه 55 متر زیربنا طبقه واحدها در 3 طبقه ، آشپزخانه نيمه مبله و نمای سيمان 3 ...
44
- 1393/01/31 - اجاره دفتر كار 270 متر تهران زرتشت
اجاره دفتر كار 270 متر زیربنا در 3 طبقه و نمای سيمان 30 ساله كلي اداري
45
- 1393/01/31 - اجاره دفتر كار 250 متر تهران زرتشت
اجاره دفتر كار 250 متر زیربنا در 3 طبقه و نمای سيمان 30 ساله كلي اداري
46
- 1393/01/31 - اجاره آپارتمان 78 متر تهران ميرداماد
اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 4 ساله ،آ ...
47
- 1393/01/31 - اجاره دفتر كار 150 متر تهران سهروردي
اجاره دفتر كار 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه نيمه مبله و نمای سنگ نوساز ...
48
- 1393/01/31 - اجاره دفتر كار 126 متر تهران ميرداماد
اجاره دفتر كار 2 خوابه 126 متر زیربنا طبقه نهم در 15 طبقه و نمای سيمان 10 ساله مبله اداري - 2پا ...
49
- 1393/01/31 - اجاره مغازه 21 متر تهران شهران
اجاره مغازه 21 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3 متر- ملكيت
50
- 1393/01/31 - اجاره مغازه 33 متر تهران قلهك
اجاره مغازه 33 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 7 متر -ملكيت-فقط به فست فود داده ميشود -جواز سا ...

جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید و فروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -