خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن و اجاره


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/08/08 -

اجاره آپارتمان 97 متر تهران بهار شمالي . امجديه

اجاره آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 40 ساله
2 - 1393/08/08 -

اجاره آپارتمان 155 متر تهران فرشته

اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ 6 سا ...
3 - 1393/08/08 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران مجيديه جنوبي

اجاره آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه چوبی آلمان و نمای ت ...
4 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 228 متر تهران اقدسيه1

اجاره آپارتمان 4 خوابه 228 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
5 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 170 متر تهران ديباجي جنوبي2

اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلزي و نمای سنگ 30 ...
6 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 280 متر تهران ديباجي

اجاره آپارتمان 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه 3/4 در 7 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله ،آ ...
7 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 50 متر تهران دزاشيب

اجاره آپارتمان 50 متر زیربنا طبقه همكف در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر نوساز ،آيفون تصوي ...
8 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 130 متر تهران دولت

اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله ،آي ...
9 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد

اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای كنيتكس 30 ساله ...
10 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 282 متر تهران فرمانيه

اجاره آپارتمان 4 خوابه 282 متر زیربنا طبقه 27 در 31 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان جکوزی ، ...
11 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 90 متر تهران پاسداران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي جکوزی ، ...
12 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 115 متر تهران صادقيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه ششم در 7 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 13 ساله قاب ...
13 - 1393/08/07 -

اجاره مغازه 10 متر تهران صادقيه

اجاره مغازه 10 متر زیربنا نوساز
14 - 1393/08/07 -

اجاره دفتر كار 90 متر تهران صادقيه

اجاره دفتر كار 4 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه و نمای سنگ 12 ساله ،درب ريموت
15 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 60 متر تهران بلوارفردوس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله ،آي ...
16 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 145 متر تهران سعادت آباد

اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ و شيشه 5 ...
17 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 65 متر تهران جنت آباد

اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 9 ساله ،درب ...
18 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 70 متر تهران بلوارفردوس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ و شيشه 12 ...
19 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 140 متر تهران شهرك غرب

اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله قابل ...
20 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 85 متر تهران شهران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 1 ساله قاب ...
21 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 105 متر تهران باغ فيض

اجاره آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 11 ساله ...
22 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 75 متر تهران ستارخان

اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله قاب ...
23 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران اقدسيه

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 4 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ 20 ...
24 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 80 متر تهران نياوران

اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 20 ساله در ...
25 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 58 متر تهران ديباجي

اجاره آپارتمان 1 خوابه 58 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله يا ...
26 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 104 متر تهران الهيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 104 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 17 ساله ،د ...
27 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 65 متر تهران چيذر

اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه همكف در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله
28 - 1393/08/07 -

اجاره ويلا 50 متر تهران الهيه

اجاره ويلا 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه همكف در 1 طبقه و نمای سنگ 12 ساله م . اداري ،آيفون تصويري
29 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 312 متر تهران نياوران

اجاره آپارتمان 4 خوابه 312 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ و آجر جکوز ...
30 - 1393/08/07 -

اجاره مغازه 140 متر تهران هفت تير

اجاره مغازه 160 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه همكف نوساز قابل تبديل- ارتفاع 4
31 - 1393/08/07 -

اجاره مغازه 20 متر تهران هفت تير

اجاره مغازه 160 متر زمین 20 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز قابل تبديل- ارتفاع 4
32 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 130 متر تهران اقدسيه1

اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنجم در 9 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، ...
33 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 85 متر تهران اقدسيه1

اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 4 سال ...
34 - 1393/08/07 -

اجاره دفتر كار 74 متر تهران ظفر

اجاره دفتر كار 1 خوابه 74 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه 2 ساله سرايداري ،آيفون تصويري ،درب ريمو ...
35 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران ستارخان

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه 3/5 در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله قيمت ...
36 - 1393/08/07 -

اجاره مغازه 12 متر تهران جلآل آل احمد

اجاره مغازه 12 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3- قابل تبديل
37 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 150 متر تهران زعفرانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه ششم در 18 طبقه ، آشپزخانه چوبی جکوزی ، و مجهز به سو ...
38 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 102 متر تهران سهروردي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 3 ساله ،آي ...
39 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 58 متر تهران ديباجي جنوبي2

اجاره آپارتمان 1 خوابه 58 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 8 س ...
40 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 146 متر تهران فاطمي

اجاره آپارتمان 3 خوابه 146 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله ،آي ...
41 - 1393/08/07 -

اجاره دفتر كار 220 متر تهران هفت تير

اجاره دفتر كار 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای شيشه 20 ساله قا ...
42 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 140 متر تهران نفت

اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 20 ساله قاب ...
43 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 78 متر تهران پاسداران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله قاب ...
44 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران ده ونك

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله باز ...
45 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 123 متر تهران يوسف اباد

اجاره آپارتمان 2 خوابه 123 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 25 ساله ق ...
46 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران پاسداران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنجم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی نوساز ،آيفون تصويري ...
47 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 276 متر تهران جام جم

اجاره آپارتمان 4 خوابه 276 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 13 ساله قا ...
48 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 170 متر تهران فرمانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه پنجم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، ...
49 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 150 متر تهران فرمانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا در 6 طبقه ، آشپزخانه ست و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز به سو ...
50 - 1393/08/07 -

اجاره آپارتمان 80 متر تهران شيخ بهائي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله پلاك1
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -