خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن و اجاره


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 130 متر تهران فرمانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه همكف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نو ...
2 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 200 متر تهران نياوران

اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 30 ساله بازس ...
3 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 222 متر تهران نياوران

اجاره دفتر كار 5 خوابه 222 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نو ...
4 - 1393/09/05 -

اجاره ويلا 212 متر تهران دروس

اجاره ويلا 4 خوابه 212 متر زیربنا طبقه همكف در 2 طبقه و نمای سنگ 7 ساله بازسازي - 2پاركينگ ،آيف ...
5 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 85 متر تهران يوسف اباد

اجاره مغازه 85 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3
6 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 100 متر تهران دولت

اجاره دفتر كار 4 خوابه 100 متر زیربنا طبقه 2/3/4 در 4 طبقه و نمای سراميك 30 ساله قيمت تكي =4م + ...
7 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 42 متر تهران زرتشت

اجاره مغازه 42 متر زیربنا نوساز ارتفاع 5- جواز بلور كريستال
8 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 20 متر تهران هفت تير

اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 2/20- جواز ابميوه بستني-قيمت لوزام 33م
9 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 20 متر تهران هفت تير

اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفاع 2/20- جواز ابميوه بستني-قيمت لوزام 33م
10 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 150 متر تهران ونك

اجاره دفتر كار 3 خوابه 320 متر زمین 150 متر زیربنا طبقه اول در 2 طبقه و نمای سنگ 30 ساله قابل ...
11 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 110 متر تهران صادقيه

اجاره مغازه 110 متر زیربنا نوساز ارتفاع5متر- ملك وسرقفلي باهم /تكي -
12 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 50 متر تهران صادقيه

اجاره دفتر كار 2 خوابه 50 متر زیربنا طبقه نهم در 13 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای شيشه 13 ساله
13 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 130 متر تهران دولت

اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، و ...
14 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 235 متر تهران دروس

اجاره آپارتمان 3 خوابه 235 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ جکو ...
15 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 160 متر تهران ديباجي

اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ جکوزی ، ...
16 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن آفريقا

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر سه سانت 1 ...
17 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 80 متر تهران اوين

اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 5 ساله قابل ...
18 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 90 متر تهران شهرزيبا

اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 10 ساله فوري
19 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 46 متر تهران پونك

اجاره آپارتمان 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه همكف در 2 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله پارك ...
20 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 64 متر تهران باغ فيض

اجاره آپارتمان 1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله پاسي ...
21 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران آيت الله كاشاني

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز قيمت ...
22 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 77 متر تهران آيت الله كاشاني

اجاره آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه ست و نمای سنگ نوساز قيمت 77 ...
23 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 126 متر تهران سردارجنگل

اجاره آپارتمان 3 خوابه 126 متر زیربنا طبقه نهم در 11 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 15 ساله ...
24 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 130 متر تهران جنت آباد

اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه جهارم در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز دو ...
25 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران شهران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 2 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای آجر 15 ...
26 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 162 متر تهران شهرك غرب

اجاره آپارتمان 3 خوابه 162 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سيمان 24 س ...
27 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 102 متر تهران اختياريه شمالي

اجاره دفتر كار 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 17 س ...
28 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 150 متر تهران آجودانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ، ...
29 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 155 متر تهران فرمانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ جکوزی ، و ...
30 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 170 متر تهران فرمانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه همكف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نو ...
31 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 75 متر تهران اختياريه جنوبي

اجاره دفتر كار 75 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه 1 واحدی و نمای سنگ 6 ساله آبدارخانه ،آيفون تصوي ...
32 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 50 متر تهران ميرداماد

اجاره مغازه 50 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3- جواز رستوران
33 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 50 متر تهران ميرداماد

اجاره مغازه 50 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع 3- جواز رستوران
34 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 85 متر تهران يوسف اباد

اجاره مغازه 85 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3- جواز مسكن
35 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 4 متر تهران يوسف اباد

اجاره مغازه طبقه انبار نوساز ارتفاع 3- جواز مسكن
36 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 90 متر تهران ميرداماد

اجاره مغازه 2 خوابه 90 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4/5- جواز املاك- مبله
37 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 90 متر تهران پاسداران

اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه ست و نمای سنگ 8 ساله قيمت 40 ...
38 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 40 متر تهران پاسداران

اجاره دفتر كار 2 خوابه 40 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله قيمت ...
39 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 45 متر تهران دربند

اجاره مغازه 45 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 4
40 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 10 متر تهران دربند

اجاره مغازه 10 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع 4
41 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 19 متر تهران مفتح

اجاره مغازه 19 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3-جواز پوشاك- يا قيمت 62م رهن
42 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 150 متر تهران سعادت آباد

اجاره مغازه 150 متر زیربنا نوساز ارتفاع 5- قابل تبديل-مناسب رستوران
43 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 0 متر تهران شهران

اجاره مغازه نوساز ارتفاع 4- ملكيت جواز در حال گرفتن -فست فود فعال
44 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 34 متر تهران پل ستارخان

اجاره مغازه 34 متر زیربنا طبقه اول نوساز سرقفلي- ارتفاع 2/80- جواز ندارد
45 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 90 متر تهران حكيم

اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله قابل ...
46 - 1393/09/05 -

اجاره دفتر كار 90 متر تهران اقدسيه1

اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی و نمای سنگ 6 ساله آبدارخانه
47 - 1393/09/05 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران ديباجي جنوبي2

اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای آجر3سانت ...
48 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 15 متر تهران يوسف اباد

اجاره مغازه 15 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3- جواز سوپر
49 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 72 متر تهران كريمخان

اجاره مغازه 72 متر زیربنا طبقه همكف نوساز برق 3فاز- ارتفاع 5-جواز لوازم خانگي
50 - 1393/09/05 -

اجاره مغازه 30 متر تهران كريمخان

اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز برق 3فاز- ارتفاع 5-جواز لوازم خانگي
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -