خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
2 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 145 متر تهران شمس آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
3 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 130 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
4 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 150 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران سهروردي شمالي

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
7 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 150 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
9 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 63 متر تهران اتوبان باقري

فروش آپارتمان 1 خوابه 63 متر زیربنا طبقه پنچم در 3 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ، ...
10 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
11 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران صادقيه

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 160 متر تهران گيشا

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
13 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 82 متر تهران صادقيه

فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای تراور ...
14 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 60 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
15 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 130 متر تهران سهروردي شمالي

فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 138 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 3 خوابه 138 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 95 متر تهران جنت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران شمس آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1393/07/23 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
20 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران تهران نو

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
21 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 115 متر تهران تهران نو

خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
22 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 305 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 3 خوابه 305 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ر ...
23 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 95 متر تهران ظفر

خرید آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
24 - 1393/07/22 -

فروش آپارتمان تهران اقدسیه بلوار اوشان

فروش آپارتمان 2 خوابه 154 متر زیربنا طبقه چهارم در 18 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
25 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 185 متر تهران شيخ بهائي

خرید آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
26 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 144 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 2 خوابه 144 متر زیربنا طبقه اول در 20 طبقه 16 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
27 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 165 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه مختلف در 21 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای ثبت ...
28 - 1393/07/22 -

خرید آپارتمان 145 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ر ...
29 - 1393/07/19 -

فروش آپارتمان 107 متر تهران آزادي

فروش آپارتمان 2 خوابه 107 متر زیربنا طبقه پنچم در 13 طبقه 11 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای ...
30 - 1393/07/19 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوسا ...
31 - 1393/07/14 -

پیش فروش آپارتمان اتوبان آهنگ-خ میثم(شهید میرهاشمی)

آپارتمان در مرحله سفید کاری میباشد-خوش نقشه و استفاده از متریال عالی در ساخت
پیش فروش تا تاریخ9 ...
32 - 1393/07/12 -

فروش آپارتمان 107 متر تهران سوهانك

فروش آپارتمان 107 متر زیربنا طبقه واحدها در 10 طبقه نوساز
33 - 1393/07/12 -

فروش آپارتمان 86 متر تهران فاز11

فروش خانه آپارتمان 2 خوابه
34 - 1393/07/08 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران شهر زیبا

فروش آپارتمان90 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای ثبت نشده ، است ...
35 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 270 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 4 خوابه 270 متر زیربنا طبقه مختلف ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز ...
36 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 280 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه مختلف ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز ...
37 - 1393/07/08 -

فروش آپارتمان85 متر تهران جنت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، ...
38 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 200 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 4 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ جکوزی ، و مجهز ...
39 - 1393/07/08 -

رهن خرید آپارتمان 120 متر تهران قيطريه

خرید رهن آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
40 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 140 متر تهران آيت الله كاشاني

خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
41 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 85 متر تهران لويزان

خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
42 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 80 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ ، استخر ...
43 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
44 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 98 متر تهران لويزان

خرید آپارتمان 1 خوابه 98 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
45 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران آيت الله كاشاني

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
46 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 110 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای ثبت نشده ، ...
47 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 118 متر تهران جنت آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
49 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 64 متر تهران لويزان

خرید آپارتمان 1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
50 - 1393/07/08 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -