خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/11/06 -

فروش آپارتمان 192 متر تهران فرمانيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 192 متر زیربنا طبقه مختلف در 9 طبقه ، آشپزخانه فلز و نمای ثبت نشده ، است ...
2 - 1393/11/04 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران زعفرانيه

فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، ...
3 - 1393/11/04 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران زعفرانيه

فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، ...
4 - 1393/11/04 -

فروش آپارتمان 125 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1393/11/02 -

فروش آپارتمان 122 متر تهران گرگان

فروش آپارتمان 3 خوابه 122 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای تر ...
6 - 1393/11/02 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران دروس

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
7 - 1393/10/30 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران طرشت

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/10/30 -

خرید آپارتمان 85 متر تهران اشرفي اصفهاني

خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
9 - 1393/10/30 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران جردن

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1393/10/30 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران شهرك غرب

خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
11 - 1393/10/30 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران هروي

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1393/10/29 -

خرید آپارتمان 56 متر تهران ميدان رسالت

خرید آپارتمان 1 خوابه 56 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشد ...
13 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران قيطريه

فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
14 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 200 متر تهران پاسداران

فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
15 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران ستارخان

فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران قيطريه

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 160 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
18 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران اشرفي اصفهاني

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 86 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
20 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 210 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 4 خوابه 210 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
21 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 84 متر تهران ميدان رسالت

فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشد ...
22 - 1393/10/28 -

فروش آپارتمان 190 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
23 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنچم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کین ...
24 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 70 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
25 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
26 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
27 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
28 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران اشرفي اصفهاني

خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ترا ...
29 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ک ...
30 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
31 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران اشرفي اصفهاني

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 40 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
32 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 115 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
33 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 245 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 245 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
34 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران قيطريه

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
35 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 125 متر تهران آجودانيه

خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
36 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
37 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 250 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 4 خوابه 250 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
38 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 60 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
39 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران بزرگراه رسالت

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
40 - 1393/10/25 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران قيطريه

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
41 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 130 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
42 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 160 متر تهران ظفر

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
43 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران قلهك

فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای شی ...
44 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 82 متر تهران پيروزي

فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
45 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران اشرفي اصفهاني

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ، ...
46 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 60 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
47 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 85 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 130 متر تهران قلهك

فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای شی ...
49 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
50 - 1393/10/24 -

فروش آپارتمان 95 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -