خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/09/06 -

خرید آپارتمان 78 متر تهران تهران نو

خرید آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، ...
2 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ن ...
3 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 125 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف در 21 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای ثبت ...
4 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران ظفر

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت نشده ، استخر ندار ...
5 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 250 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 4 خوابه 250 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 250 متر تهران اقدسيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
7 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 175 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه مختلف در 21 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای ثبت ...
9 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 326 متر تهران ولنجك

فروش آپارتمان 4 خوابه 326 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 100 متر تهران ظفر

فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت نشده ، استخر ندا ...
11 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 145 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه مختلف در 21 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای ثبت ...
13 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 100 متر تهران طرشت

فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
14 - 1393/09/02 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران دروس

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
15 - 1393/09/02 -

خرید آپارتمان 122 متر تهران گرگان

خرید آپارتمان 3 خوابه 122 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای تر ...
16 - 1393/09/01 -

فروش آپارتمان 128 متر تهران ولنجك

فروش آپارتمان 2 خوابه 128 متر زیربنا طبقه دوم در 15 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/09/01 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران مطهري

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ن ...
18 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 230 متر تهران الهيه

فروش آپارتمان 4 خوابه 230 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
19 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 160 متر تهران الهيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
20 - 1393/08/25 -

فروش اجاره آپارتمان 95 متر تهران تهرانپارس

فروش اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و ن ...
21 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 105 متر تهران الهيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
22 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 60 متر تهران پيروزي

فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متر زمین 60 متر زیربنا طبقه ساير در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی ا ...
23 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 162 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 3 خوابه 162 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سایر ...
24 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، است ...
25 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 272 متر تهران الهيه

فروش آپارتمان 4 خوابه 272 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
26 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 60 متر تهران نارمك

فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
27 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 190 متر تهران اقدسيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 7 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
28 - 1393/08/25 -

فروش آپارتمان 165 متر تهران نيروي هوايي

فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
29 - 1393/08/26 -

فروش آپارتمان 85 متر تهران آيت الله كاشاني

فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
30 - 1393/08/26 -

فروش آپارتمان 160 متر تهران شهرك غرب

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
31 - 1393/08/26 -

فروش آپارتمان 135 متر تهران جنت آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
32 - 1393/08/26 -

فروش آپارتمان 105 متر تهران شهر زيبا

فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول در 9 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای تراو ...
33 - 1393/08/26 -

فروش آپارتمان 170 متر تهران شهرك غرب

فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
34 - 1393/08/26 -

فروش آپارتمان 70 متر تهران ظفر

فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
35 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 91 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 91 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
36 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 185 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 2 خوابه 185 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
37 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 130 متر تهران جنت آباد

خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
38 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 115 متر تهران بلوار فردوس

خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
39 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
40 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
41 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
42 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 85 متر تهران بلوار فردوس

خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
43 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران شريعتي

خرید آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همکف در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
44 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 76 متر تهران جمالزاده

خرید آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ن ...
45 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 200 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 2 خوابه 200 متر زیربنا طبقه اول در 9 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ...
46 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران مرزداران

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
47 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 75 متر تهران بلوار فردوس

خرید آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
49 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران شريعتي

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
50 - 1393/08/24 -

خرید آپارتمان 81 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 81 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -