خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/06/30 -

خرید آپارتمان 235 متر تهران زعفرانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 235 متر زیربنا طبقه اول در 19 طبقه ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ جکوزی ، و ...
2 - 1393/06/30 -

خرید آپارتمان 119 متر تهران ديباجي جنوبي

خرید آپارتمان 3 خوابه 119 متر زیربنا طبقه همکف در 13 طبقه ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ جکوزی ، و ...
3 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، ...
4 - 1393/06/27 -

آپارتمان فروشی 145 متر تهران آيت الله كاشاني

آپارتمان فروشی 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
5 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 150 متر تهران تهرانپارس

آپارتمان فروشی 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
6 - 1393/06/27 -

آپارتمان فروشی 168 متر تهران سعادت آباد

آپارتمان فروشی 3 خوابه 168 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثب ...
7 - 1393/06/27 -

آپارتمان فروشی 60 متر تهران پاسداران

آپارتمان فروشی 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 151 متر تهران فرمانیه

فروش آپارتمان 3 خوابه 151 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، ...
9 - 1393/06/27 -

آپارتمان فروشی 80 متر تهران مجيديه جنوبي

آپارتمان فروشی 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
10 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 97 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه ششم در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ...
11 - 1393/06/27 -

آپارتمان فروشی 180 متر تهران الهيه

آپارتمان فروشی 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
12 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 160 متر تهران الهیه

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
13 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان60 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، ا ...
14 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 230 متر تهران الهیه

فروش آپارتمان 4 خوابه 230 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
15 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 64 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، ا ...
16 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 272 متر تهران الهیه

فروش آپارتمان 4 خوابه 272 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/06/27 -

فروش آپارتمان 102 متر تهران الهیه

فروش آپارتمان 3 خوابه 102 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1393/06/27 -

آپارتمان فروشی 110 متر تهران مجيديه جنوبي

آپارتمان فروشی 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
19 - 1393/06/25 -

آپارتمان فروشی 80 متر تهران اقدسيه

آپارتمان فروشی 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نش ...
20 - 1393/06/25 -

آپارتمان فروشی 120 متر تهران اقدسيه

آپارتمان فروشی 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت ن ...
21 - 1393/06/24 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 4 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کینتکس ، ...
22 - 1393/06/24 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشد ...
23 - 1393/06/24 -

خرید آپارتمان 70 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کینتکس ، ...
24 - 1393/06/24 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران اقدسیه شهرک نفت

خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشد ...
25 - 1393/06/24 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نش ...
26 - 1393/06/24 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کینتکس ، ...
27 - 1393/06/24 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کینتکس ، ...
28 - 1393/06/24 -

رهن خرید آپارتمان 115 متر تهران صادقيه

خرید رهن آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
29 - 1393/06/23 -

آپارتمان فروشی 150 متر تهران دربند

آپارتمان فروشی 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
30 - 1393/06/23 -

آپارتمان فروشی 142 متر تهران ولنجك

آپارتمان فروشی 2 خوابه 142 متر زیربنا طبقه سوم در 10 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
31 - 1393/06/23 -

آپارتمان فروشی 135 متر تهران دربند

آپارتمان فروشی 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
32 - 1393/06/23 -

آپارتمان فروشی 85 متر تهران تهرانپارس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
33 - 1393/06/23 -

آپارتمان فروشی 220 متر تهران ستاري

آپارتمان فروشی 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
34 - 1393/06/23 -

آپارتمان فروشی 110 متر تهران ستاري

آپارتمان فروشی 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
35 - 1393/06/23 -

آپارتمان فروشی 150 متر تهران جنت آباد

آپارتمان فروشی 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای تر ...
36 - 1393/06/22 -

خرید آپارتمان 170 متر تهران شهرك غرب

خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
37 - 1393/06/22 -

خرید آپارتمان 97 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
38 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 130 متر تهران اوين

آپارتمان فروشی 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
39 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 90 متر تهران تهرانپارس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنچم در 12 طبقه 7 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
40 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 130 متر تهران ميرداماد

آپارتمان فروشی 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
41 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 200 متر تهران ستاري

آپارتمان فروشی 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
42 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 100 متر تهران بلوار فردوس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
43 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 135 متر تهران بلوار فردوس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
44 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 90 متر تهران بلوار فردوس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
45 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 139 متر تهران شمس آباد

آپارتمان فروشی 2 خوابه 139 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
46 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 100 متر تهران ازگل

آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت ن ...
47 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 120 متر تهران دارآباد

آپارتمان فروشی 4 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کینتکس ...
48 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 115 متر تهران بلوار فردوس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
49 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 100 متر تهران شمس آباد

آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
50 - 1393/06/19 -

آپارتمان فروشی 145 متر تهران ميرداماد

آپارتمان فروشی 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -