نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 75 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
2 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 55 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
3 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ ، استخر ند ...
4 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنچم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
5 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
6 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 65 متر تهران ميرداماد

خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/06/04 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثب ...
9 - 1393/06/03 -

پیش فروش آپارتمان واقع در مرزداران

آپارتمان نوساز لوکس 135 متری 3خوابه، با امکانات زیاد پیش فروش میگردد.
دارای مستر روم،7 عدد پارک ...
10 - 1393/06/03 -

آپارتمان فروشی 80 متر تهران كن سولقان

آپارتمان فروشی 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه واحدها در 6 طبقه 22 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ ...
11 - 1393/06/03 -

آپارتمان فروشی 85 متر تهران كن سولقان

آپارتمان فروشی 2 خوابه 150 متر زمین 85 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه MDF و ...
12 - 1393/06/03 -

آپارتمان فروشی 140 متر تهران ازگل

آپارتمان فروشی 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
13 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 187 متر تهران دروس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 312 متر زمین 187 متر زیربنا طبقه دلخواه در 3 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه چوب ...
14 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 95 متر تهران شهران

آپارتمان فروشی 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
15 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 73 متر تهران خواجه نظام الملك

آپارتمان فروشی 2 خوابه 73 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 130 متر تهران شهران

آپارتمان فروشی 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
17 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 135 متر تهران جنت آباد

آپارتمان فروشی 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 110 متر تهران دروس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
19 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 85 متر تهران شهران

آپارتمان فروشی 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
20 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 100 متر تهران دربند

آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخ ...
21 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 170 متر تهران فرمانيه

آپارتمان فروشی 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
22 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 80 متر تهران بلوار فردوس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 125 متر تهران شهر زيبا

آپارتمان فروشی 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ت ...
24 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 120 متر تهران شهر زيبا

آپارتمان فروشی 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ت ...
25 - 1393/06/02 -

آپارتمان فروشی 95 متر تهران بلوار فردوس

آپارتمان فروشی 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
26 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 138 متر تهران مرزداران

آپارتمان فروشی 3 خوابه 138 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
27 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 100 متر تهران ازگل

آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 15 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
28 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 110 متر تهران مرزداران

آپارتمان فروشی 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
29 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 105 متر تهران اشرفي اصفهاني

آپارتمان فروشی 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
30 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 90 متر تهران جنت آباد

آپارتمان فروشی 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
31 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 100 متر تهران شريعتي

آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
32 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 25 متر تهران قيطريه

آپارتمان فروشی 25 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ...
33 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 95 متر تهران شهران

آپارتمان فروشی 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
34 - 1393/06/01 -

آپارتمان فروشی 105 متر تهران قلهك

آپارتمان فروشی 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
35 - 1393/05/29 -

آپارتمان فروشی 140 متر تهران اشرفي اصفهاني

آپارتمان فروشی 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه مختلف در 15 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
36 - 1393/05/29 -

آپارتمان فروشی 140 متر تهران مرزداران

آپارتمان فروشی 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
37 - 1393/05/29 -

آپارتمان فروشی 85 متر تهران شهران

آپارتمان فروشی 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
38 - 1393/05/29 -

آپارتمان فروشی 175 متر تهران قيطريه

آپارتمان فروشی 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه دوم در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ترا ...
39 - 1393/05/29 -

آپارتمان فروشی 130 متر تهران فرمانيه

آپارتمان فروشی 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ ، ...
40 - 1393/05/29 -

آپارتمان فروشی 105 متر تهران مرزداران

آپارتمان فروشی 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ت ...
41 - 1393/05/29 -

آپارتمان فروشی 145 متر تهران ونك

آپارتمان فروشی 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
42 - 1393/05/28 -

آپارتمان فروشی 137 متر تهران ونك

آپارتمان فروشی 3 خوابه 137 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
43 - 1393/05/28 -

آپارتمان فروشی 137 متر تهران ونك

آپارتمان فروشی 3 خوابه 137 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
44 - 1393/05/27 -

خرید آپارتمان 65 متر تهران پرند

خرید آپارتمان 65 متر زیربنا طبقه دوم در 10 طبقه ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوساز بهترين سرمايه ...
45 - 1393/05/27 -

خرید آپارتمان 115 متر تهران ونك

خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
46 - 1393/05/26 -

آپارتمان فروشی 150 متر تهران نياوران

آپارتمان فروشی 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
47 - 1393/05/26 -

آپارتمان فروشی 130 متر تهران دارآباد

آپارتمان فروشی 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنچم در 12 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
48 - 1393/05/26 -

آپارتمان فروشی 127 متر تهران ميرداماد

آپارتمان فروشی 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه دوم در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
49 - 1393/05/26 -

آپارتمان فروشی 116 متر تهران ولنجك

آپارتمان فروشی 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
50 - 1393/05/26 -

آپارتمان فروشی 85 متر تهران دركه

آپارتمان فروشی 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در 12 طبقه ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ند ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -