خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/12/11 -

خرید آپارتمان 75 متر تهران امير آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
2 - 1393/12/11 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران شهرك غرب

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
3 - 1393/12/11 -

خرید آپارتمان 145 متر تهران شهرك غرب

خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
4 - 1393/12/11 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران دربند

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
5 - 1393/12/11 -

خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه ششم در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 65 متر تهران اختياريه شمالي

فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ترا ...
7 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 125 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه هشتم در 10 طبقه 7 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
9 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1393/12/09 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران ظفر

خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
11 - 1393/12/09 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
12 - 1393/12/09 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
13 - 1393/12/09 -

خرید آپارتمان 140 متر تهران ظفر

خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
14 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 140 متر تهران شهرك غرب

خرید آپارتمان 3 خوابه 400 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی ...
15 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 49 متر تهران سبلان

خرید آپارتمان 1 خوابه 49 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران شمس آباد

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران جردن

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ، ...
19 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 127 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 2 خوابه 127 متر زمین 127 متر زیربنا طبقه سوم در 10 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی ...
20 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 70 متر تهران شريعتي

خرید آپارتمان 70 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخ ...
21 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران شريعتي

خرید آپارتمان 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، است ...
22 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 3 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1393/12/07 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران شريعتي

خرید آپارتمان 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخ ...
24 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 180 متر تهران اقدسيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه پنچم در 14 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
25 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 100 متر تهران ميدان نوبنياد

فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
26 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 112 متر تهران سوهانك

فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
27 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 162 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 3 خوابه 250 متر زمین 162 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه دلخواه ...
28 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 150 متر تهران آجودانيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
29 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 135 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه سوم در 8 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
30 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
31 - 1393/12/06 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران شهر زيبا

فروش آپارتمان 110 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ ، استخ ...
32 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
33 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 165 متر تهران هروي

خرید آپارتمان 4 خوابه 165 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
34 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 88 متر تهران اشرفي اصفهاني

خرید آپارتمان 2 خوابه 88 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
35 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 53 متر تهران شريعتي

خرید آپارتمان 1 خوابه 67 متر زمین 53 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و ...
36 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 87 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 2 خوابه 400 متر زمین 87 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف ...
37 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 107 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 2 خوابه 107 متر زیربنا طبقه دوم در 9 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
38 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران گيشا

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
39 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران هروي

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
40 - 1393/12/05 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران شهرك غرب

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
41 - 1393/12/04 -

فروش آپارتمان 125 متر تهران زعفرانيه

فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
42 - 1393/12/04 -

فروش آپارتمان 150 متر تهران ستارخان

فروش آپارتمان 5 خوابه 150 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
43 - 1393/12/04 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران آيت الله كاشاني

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
44 - 1393/12/04 -

فروش آپارتمان 76 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
45 - 1393/12/04 -

فروش آپارتمان 86 متر تهران اتوبان باقري

فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
46 - 1393/12/04 -

فروش آپارتمان 137 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه مختلف در 28 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
47 - 1393/12/04 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه ششم در 11 طبقه 7 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1393/12/03 -

خرید آپارتمان 157 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 157 متر زیربنا طبقه هشتم در 10 طبقه 19 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
49 - 1393/12/03 -

خرید آپارتمان 82 متر تهران اشرفي اصفهاني

خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه سوم در 14 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
50 - 1393/12/03 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران آيت الله كاشاني

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -