خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 140 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 9 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
2 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
3 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
4 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 62 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 1 خوابه 62 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 85 متر تهران تهران نو

خرید آپارتمان 2 خوابه 320 متر زمین 85 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف ...
6 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 52 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 1 خوابه 52 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 160 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 9 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
8 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 130 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 9 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
9 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 92 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه چهارم در 9 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 180 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 2 خوابه 180 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
11 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران سهروردي شمالي

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای س ...
12 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
13 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 88 متر تهران دارآباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 88 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
14 - 1393/12/27 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
15 - 1393/12/26 -

فروش آپارتمان 60 متر تهران مطهري

فروش آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/12/26 -

فروش آپارتمان 105 متر تهران توانير

فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
17 - 1393/12/26 -

فروش آپارتمان 125 متر تهران آجودانيه

فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1393/12/26 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران مطهري

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1393/12/26 -

فروش آپارتمان 145 متر تهران توانير

فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
20 - 1393/12/25 -

خرید آپارتمان 82 متر تهران گيشا

خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
21 - 1393/12/25 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنجم در 6 طبقه 24 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
22 - 1393/12/25 -

خرید آپارتمان 86 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1393/12/25 -

خرید آپارتمان 101 متر تهران يوسف آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
24 - 1393/12/25 -

خرید آپارتمان 92 متر تهران حكيم

خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه هفتم در 9 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سایر ...
25 - 1393/12/24 -

فروش آپارتمان 160 متر تهران اقدسيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه ششم در 8 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ...
26 - 1393/12/24 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
27 - 1393/12/24 -

فروش آپارتمان 102 متر تهران هروي

فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
28 - 1393/12/24 -

فروش آپارتمان 76 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
29 - 1393/12/24 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
30 - 1393/12/23 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران شهرك غرب

خرید آپارتمان 3 خوابه 420 متر زمین 105 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی ا ...
31 - 1393/12/23 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران امير آباد

خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
32 - 1393/12/23 -

خرید آپارتمان 125 متر تهران دربند

خرید آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه 11 در 12 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
33 - 1393/12/23 -

خرید آپارتمان 76 متر تهران جنت آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
34 - 1393/12/23 -

خرید آپارتمان 81 متر تهران جنت آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 81 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
35 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران سعادت آباد

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
36 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 165 متر تهران سعادت آباد

خرید آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
37 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 115 متر تهران ميدان نوبنياد

خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ ، ...
38 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 94 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سرا ...
39 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنجم در 6 طبقه 24 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
40 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه 10 در 15 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سای ...
41 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران جردن

خرید آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 7 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سایر ...
42 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 88 متر تهران ستارخان

خرید آپارتمان 2 خوابه 88 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
43 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 52 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 1 خوابه 52 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سرا ...
44 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سر ...
45 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران آيت الله كاشاني

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
46 - 1393/12/21 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران سعادت آباد

خرید آپارتمان 3 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
47 - 1393/12/20 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 1 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
48 - 1393/12/20 -

خرید آپارتمان 130 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
49 - 1393/12/20 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران دربند

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
50 - 1393/12/20 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران نياوران

خرید آپارتمان 3 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 15 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -