خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 145 متر تهران زعفرانيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
2 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 76 متر تهران شهرك راه آهن

فروش آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه 10 در 19 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
3 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
4 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران شهرك راه آهن

فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه مختلف در 19 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
5 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران هفت تير

فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
6 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 86 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 86 متر تهران شهرك راه آهن

فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه 10 در 19 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 65 متر تهران لويزان

فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای ثبت نشد ...
9 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 55 متر تهران شهر زيبا

فروش آپارتمان 2 خوابه 55 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 11 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
10 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 85 متر تهران ولنجك

فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
11 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 106 متر تهران شهرك راه آهن

فروش آپارتمان 2 خوابه 106 متر زیربنا طبقه 18 در 19 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 82 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 1 خوابه 82 متر زیربنا طبقه اول در 17 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای ثبت نشده ...
13 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 78 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
14 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 68 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 1 خوابه 68 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
15 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 70 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 145 متر تهران آيت الله كاشاني

فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
17 - 1393/09/27 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران هفت تير

فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
18 - 1393/09/25 -

فروش آپارتمان 97 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه ششم در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1393/09/25 -

فروش آپارتمان 190 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه مختلف در 17 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
20 - 1393/09/25 -

فروش آپارتمان 97 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه ششم در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
21 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
22 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 151 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 151 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران پونك

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
24 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه هشتم در 12 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سی ...
25 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
26 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 130 متر تهران پونك

خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
27 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران پونك

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
28 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 60 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
29 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران پونك

خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
30 - 1393/09/24 -

خرید آپارتمان 70 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
31 - 1393/09/22 -

پیش فروش اپارتمان اصفهان چهاراه حکیم نظامی

تحویل2ماهه پیش فروش متری 2700000وتمام شده متری 3000000بابهترین موقعیت 20متری خیابان مرکزشهردروازه ت ...
32 - 1393/09/19 -

فروش آپارتمان 0 متر تهران پرند

فروش خانه آپارتمان پيش فروش آپارتمان در پرند ((فوري به علت مهاجرت ارزانتر از مصوبه شركت سازنده)) ...
33 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران مرزداران

خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
34 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 85 متر تهران ميدان شهدا

خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فایبر گلاس و نمای س ...
35 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کامپ ...
36 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 75 متر تهران امير آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
37 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 55 متر تهران نظام آباد

خرید آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
38 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 95 متر تهران نارمك

خرید آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
39 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 60 متر تهران ميدان شهدا

خرید آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فایبر گلاس و نمای س ...
40 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران شهران

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
41 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران ظفر

خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
42 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 145 متر تهران ميدان شهدا

خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فایبر گلاس و نمای ...
43 - 1393/09/10 -

خرید آپارتمان 140 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
44 - 1393/09/08 -

خرید آپارتمان 135 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای تر ...
45 - 1393/09/08 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در 10 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ترا ...
46 - 1393/09/08 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران وليعصر

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
47 - 1393/09/08 -

خرید آپارتمان 135 متر تهران اوين

خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1393/09/06 -

خرید آپارتمان 78 متر تهران تهران نو

خرید آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، ...
49 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ن ...
50 - 1393/09/05 -

فروش آپارتمان 125 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف در 21 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای ثبت ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -