نوع معامله
خريد و فروش
رهن کامل
رهن و اجاره
اجاره کامل
پيش فروش
معاوضه
مشارکت در ساخت
همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش
شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 136 متر تهران مرزداران
آپارتمان فروشی 3 خوابه 136 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
2 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 100 متر تهران دربند
آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخ ...
3 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 180 متر تهران فرمانيه
آپارتمان فروشی 4 خوابه 180 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
4 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 150 متر تهران قيطريه
آپارتمان فروشی 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
5 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 126 متر تهران اقدسيه
آپارتمان فروشی 2 خوابه 126 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 140 متر تهران ازگل
آپارتمان فروشی 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 83 متر تهران ولنجك
آپارتمان فروشی 2 خوابه 83 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای رومی ، استخ ...
8 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 190 متر تهران فرمانيه
آپارتمان فروشی 4 خوابه 190 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
9 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 200 متر تهران فرمانيه
آپارتمان فروشی 4 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
10 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 170 متر تهران فرمانيه
آپارتمان فروشی 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ث ...
11 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 120 متر تهران دارآباد
آپارتمان فروشی 4 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کینتکس ...
12 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 65 متر تهران صادقيه
آپارتمان فروشی 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
13 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 100 متر تهران ازگل
آپارتمان فروشی 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت ن ...
14 - 1393/05/02 - آپارتمان فروشی 110 متر تهران دروس
آپارتمان فروشی 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
15 - 1393/05/01 - خرید آپارتمان 70 متر تهران دارآباد
خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ نو ...
16 - 1393/05/01 - خرید آپارتمان 150 متر تهران فرمانيه
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثب ...
17 - 1393/05/01 - خرید آپارتمان 155 متر تهران دربند
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
18 - 1393/04/31 - آپارتمان فروشی 66 متر تهران مرزداران
آپارتمان فروشی 1 خوابه 66 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1393/04/31 - آپارتمان فروشی 130 متر تهران پونك
آپارتمان فروشی 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
20 - 1393/04/31 - آپارتمان فروشی 140 متر تهران پونك
آپارتمان فروشی 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
21 - 1393/04/31 - آپارتمان فروشی 85 متر تهران اشرفي اصفهاني
آپارتمان فروشی 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
22 - 1393/04/31 - آپارتمان فروشی 82 متر تهران اشرفي اصفهاني
آپارتمان فروشی 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه سوم در 14 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1393/04/31 - آپارتمان فروشی 96 متر تهران مرزداران
آپارتمان فروشی 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
24 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 87 متر تهران مطهري
خرید آپارتمان 2 خوابه 87 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
25 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 125 متر تهران اشرفي اصفهاني
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
26 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 85 متر تهران بلوار فردوس
خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای تراور ...
27 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 145 متر تهران ونك
خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
28 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 118 متر تهران اقدسيه
خرید آپارتمان 3 خوابه 118 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، ا ...
29 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 75 متر تهران مطهري
خرید آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
30 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 95 متر تهران اشرفي اصفهاني
خرید آپارتمان 3 خوابه 95 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
31 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 82 متر تهران خواجه نظام الملك
خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
32 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 120 متر تهران شهر آرا
خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
33 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 137 متر تهران ونك
خرید آپارتمان 3 خوابه 137 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ثبت ...
34 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 125 متر تهران اشرفي اصفهاني
خرید آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
35 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 60 متر تهران مطهري
خرید آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
36 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 114 متر تهران اشرفي اصفهاني
خرید آپارتمان 2 خوابه 114 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
37 - 1393/04/30 - خرید آپارتمان 145 متر تهران ستارخان
خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سایر ...
38 - 1393/04/29 - آپارتمان فروشی 120 متر تهران اشرفي اصفهاني
آپارتمان فروشی 120 متر زیربنا طبقه واحدها در 5 طبقه 4 واحدی نوساز در مرحله سقف اول فول امكانات
39 - 1393/04/29 - آپارتمان فروشی 175 متر تهران قيطريه
آپارتمان فروشی 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه دوم در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ترا ...
40 - 1393/04/29 - آپارتمان فروشی 170 متر تهران فرمانيه
آپارتمان فروشی 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ ...
41 - 1393/04/29 - آپارتمان فروشی 180 متر تهران دارآباد
آپارتمان فروشی 4 خوابه 180 متر زیربنا طبقه مختلف در 13 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای کینتکس ...
42 - 1393/04/29 - رهن آپارتمان فروشی 98 متر تهران شريعتي
رهن آپارتمان فروشی 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نم ...
43 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 116 متر تهران ولنجك
آپارتمان فروشی 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
44 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 176 متر تهران ولنجك
آپارتمان فروشی 2 خوابه 176 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
45 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 95 متر تهران نظام آباد
آپارتمان فروشی 3 خوابه 95 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای تراو ...
46 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 110 متر تهران اقدسيه
آپارتمان فروشی 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 7 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
47 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 85 متر تهران دركه
آپارتمان فروشی 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در 12 طبقه ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ند ...
48 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 160 متر تهران ولنجك
آپارتمان فروشی 2 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
49 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 60 متر تهران سعادت آباد
آپارتمان فروشی 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ...
50 - 1393/04/25 - آپارتمان فروشی 130 متر تهران دارآباد
آپارتمان فروشی 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنچم در 12 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -