خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 130 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، است ...
2 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 95 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخ ...
3 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 70 متر تهران شمس آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
4 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 85 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخ ...
5 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 125 متر تهران مرزداران

خرید آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 100 متر تهران شمس آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 266 متر تهران الهيه

خرید آپارتمان 4 خوابه 266 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
8 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 164 متر تهران الهيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 164 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
9 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 40 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
10 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 70 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
11 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 75 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 11 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
12 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 90 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
13 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
14 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 50 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
15 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 60 متر تهران شهرك راه آهن

خرید آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
16 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 226 متر تهران الهيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 226 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
17 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 118 متر تهران الهيه

خرید آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه مختلف در 11 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
18 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران شهر زيبا

خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، است ...
19 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 130 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
20 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 125 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
21 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 50 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
22 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 95 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه مختلف در 7 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 80 متر تهران نظام آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
24 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 170 متر تهران ولنجك

خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
25 - 1394/02/06 -

خرید آپارتمان 70 متر تهران نظام آباد

خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
26 - 1394/02/05 -

پیش فروش آپارتمان در لنگرود

پیش فروش آپارتمان در منطقه گیلان چند واحد آپارتمان در بهترین منطقه لنگرود با نمای رو به کوه با شرا ...
27 - 1394/02/05 -

پیش فروش آپارتمان در لنگرود

پیش فروش آپارتمان در منطقه گیلان چند واحد آپارتمان در بهترین منطقه لنگرود با نمای رو به کوه با شرا ...
28 - 1394/02/05 -

فروش آپارتمان 175 متر تهران سهروردي شمالي

فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
29 - 1394/02/05 -

فروش آپارتمان 200 متر تهران دولت

فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
30 - 1394/02/05 -

فروش آپارتمان 135 متر تهران نياوران

فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه سوم در 8 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
31 - 1394/02/05 -

فروش آپارتمان 310 متر تهران آجودانيه

فروش آپارتمان 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه سوم در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
32 - 1394/02/05 -

فروش آپارتمان 100 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
33 - 1394/02/05 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
34 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 85 متر تهران طرشت

فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
35 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 62 متر تهران زعفرانيه

فروش آپارتمان 1 خوابه 62 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
36 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 150 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
37 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 142 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 4 خوابه 142 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
38 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 84 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 84 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
39 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 125 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
40 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران طرشت

فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
41 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران شهرك غرب

فروش آپارتمان 3 خوابه 400 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی ...
42 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 200 متر تهران ولنجك

فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
43 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 70 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 8 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
44 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 250 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 4 خوابه 250 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
45 - 1394/02/03 -

فروش آپارتمان 108 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 108 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
46 - 1394/02/02 -

خرید آپارتمان 292 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 292 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
47 - 1394/02/02 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران ازگل

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنچم در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1394/02/02 -

خرید آپارتمان 110 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
49 - 1394/02/02 -

خرید آپارتمان 170 متر تهران سوهانك

خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
50 - 1394/02/02 -

خرید آپارتمان 134 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 134 متر زیربنا طبقه مختلف در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -